سوگ یا داغدیدگی(Breavment)
سوگ یا داغدیدگی(Breavment)

سوگ، داغداری و عزاداری این اصطلاحات عموما مترادف یکدیگرند و سندرمی را توصیف می کنند که با از دست دادن یکی از عزیزان فرد بروز می کند. سوگ ممکن است به دلایلی به غیر از مرگ عزیزان رخ دهد مانند : از دست دادن عزیزان به دلیل طلاق، جدایی یا حبس   از دست دادن موقعیت […]

سوگ، داغداری و عزاداری این اصطلاحات عموما مترادف یکدیگرند و سندرمی را توصیف می کنند که با از دست دادن یکی از عزیزان فرد بروز می کند.

سوگ ممکن است به دلایلی به غیر از مرگ عزیزان رخ دهد مانند :

  1. از دست دادن عزیزان به دلیل طلاق، جدایی یا حبس
  2.   از دست دادن موقعیت یا شی که دارای بار هیجانی است (نظیر یک مالکیت ارزشمند یا شغل و منصب با ارزش)
  3. از دست دادن یک شی محبوب خیالی
  4. ۴-    خسارت ناشی از آسیب خود شیفتگی (ماننده قطع اندام)

سوگ یک واکنش نرمال وبهنجار است که به آرام شدن وگذر از مصیبت کمک می کند

مراحل سوگ و عزاداری ازنظر جان بالبی

۱) کرختی واعتراض

انکار و اعتراض از اولین مراحل سوگ به حساب می آید که با ناراحتی،  ترس و عصبانیت خود را نشان می دهد. این ضربه روحی ممکن است  تا چندین ماه طول بکشد.

۲)میل به دیدار و جستجوی فرد از دست رفته

جهان به نظر پوچ و بی معنی می آید ولی عزت نفس آسیبی نمی بیند از مشخصات این مرحله این است که اشتغال ذهنی نسبت به فرد متوفی، بی قراری جسمی ، گریستن و خشم که ممکن است چندین ماه تا چندین سال طول بکشد

۳)آشفتگی و یاس

بیقراری و احساس بیهودگی، افزایش اشتغال ذهنی درباره مسایل جسمی ،کناره گیری، درونگرایی و تحریک پذیری،  تجدید مکرر خاطرات از خصوصیات و ویژگی های بارز این مرحله می باشد

۴)تجدید سازمان

با توسل به الگوها، اشیاء و افراد جدید سوگواری پایان یافته  و جای خود را به خاطرات خوب می دهد و همانند سازی سالم با فرد از دست رفته رخ می دهد

سوگ و داغدیدگی با افسردگی متفاوت است

سوگ ممکن است گاهی واجد ملاکهای افسردگی باشد اما به ندرت در فرد داغدیده احساساتی نظیر گناه، بی ارزشی فکر خودکشی، کندی روانی حرکتی و روانپریشی دیده می شود

در داغدیدگی علایم پس از گذشت ۶ ماه تا یکسال کاهش می یابد و یا برطرف می شود. اما درافسردگی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه تا مدتها حتی چندین سال ادامه دارد در داغدیدگی فرد با اطمینان و تماس های اجتماعی بهتر می شود اما در افسردگی فرد افسرده با اطمینان حالش بهتر نشده و از تماس های اجتماعی اجتناب می کند. لازم به ذکر است که داروهای ضد افسردگی در درمان داغدیدگی تاثیر نداشته و در بهبود فرد داغدیده نمی تواند کمک شایانی داشته باشد.

نکات بالینی در مورد کنترل و درمان سوگ

  • برون ریزی احساسات را تشویق کنید. به بیمار اجازه دهید در باره عزیز از دست رفته صحبت کند. یادآوری تجارب مثبت می تواند سازنده باشد
  • از گفتن عبارتی همچون گریه نکن یا عصبانی نشو خوداری شود
  • با تشکیل گروه کوچکی از آشنایان در باره فرد متوفی صحبت شود
  • از تجویز داروهای ضد اضطراب و افسردگی خودداری شود و به جای دارو از کلمات آرام بخش وتسلی دهنده استفاده شود
  • در صورت قابل پیش بینی بودن سوگ می توان با آماده کردن فرد داغ دیده شدت واکنش فرد و سوگ حاد را کاهش داد.

منبع :کاپلان و سادوک-دست نامه روانپزشکی با مقدمه دکتر سید احمد جلیلی ۱۳۹۰ چاپ دوم

تهیه و تنظیم: کارمند لیدا محمدی کارشناس روانشناسی

اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی