برگزاری اولین جلسه آموزشی حرکات اصلاحی پوکی استخوان در اداره کل سلامت شهرداری
برگزاری اولین جلسه آموزشی حرکات اصلاحی پوکی استخوان در اداره کل سلامت شهرداری

اولین جلسه آموزشی حرکات اصلاحی درخصوص پوکی استخوان توسط متخصص فیزیولوژی ورزشی درسالن جلسه اداره کل سلامت برگزار گردید. به گزارش صدای آناک به نقل ازواحد رسانه امورارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، دکتر اصغر ذوالفقاری متخصص فیزیولوژی ورزشی با همکاری و دعوت واحد طب کار در این اداره کل حضور یافته […]

اولین جلسه آموزشی حرکات اصلاحی درخصوص پوکی استخوان توسط متخصص فیزیولوژی ورزشی درسالن جلسه اداره کل سلامت برگزار گردید.

به گزارش صدای آناک به نقل ازواحد رسانه امورارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، دکتر اصغر ذوالفقاری متخصص فیزیولوژی ورزشی با همکاری و دعوت واحد طب کار در این اداره کل حضور یافته و نسبت به بیماری پوکی استخوان و علائم و عوارض و نکات پیشگیری و درمان موارد مهمی را مطرح نمود و گفت: در اثر زندگی کردن، خوردن، فکرکردن، خوابیدن، و نشستن اشتباه، بیماریهایی که زمینه ژنتیکی نیز دارند درانسان بروز میکند که یکی از بارزترین این بیماریها براساس تحقیقات در سطح جهانی پوکی استخوان است.
وی به علائم پوکی استخوان اشاره کرد و بیان نمود: این بیماری درحالت کلی بدون خبر و علائم گریبانگیر شده و با کوچکترین صدمه منجربه خرد شدن و شکستن استخوان همان عضو بدن می شود.