مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: بهبود وضعیت کمی و کیفی فضای سبز تبریز مرهون تلاش همه ارکان خانواده بزرگ فضای سبز است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: بهبود وضعیت کمی و کیفی فضای سبز تبریز مرهون تلاش همه ارکان خانواده بزرگ فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز موفقیت های به دست آمده در حوزه فضای سبز تبریز را مرهون تلاش صادقانه کلیه ارکان خانواده بزرگ فضای سبز دانست.به گزارش صدای آناک به نقل از امورارتباطات سازمان، اکبر امجدی که در مراسم تجلیل از ناظرین عالی و مقیم، کارشناسان و سرپرستان شرکت‌های فضای سبز […]

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز موفقیت های به دست آمده در حوزه فضای سبز تبریز را مرهون تلاش صادقانه کلیه ارکان خانواده بزرگ فضای سبز دانست.
به گزارش صدای آناک به نقل از امورارتباطات سازمان، اکبر امجدی که در مراسم تجلیل از ناظرین عالی و مقیم، کارشناسان و سرپرستان شرکت‌های فضای سبز مناطق ۱ و ۸ که دارای رتبه خیلی خوب در ارزیابی فروردین ماه بودند سخن می گفت، کلیه عوامل حوزه فضای سبز را که با احساس مسئولیت شخصی ، کاری و اداری خود بطور شبانه روزی در بهبود وضعیت کیفی و کمی فضای سبز تبریز تلاش می‌کنند را عامل موثر و مهم در کسب موفقیتهای موجود در این حوزه خواند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح مستمر فرآیندهای کاری و تغییر نگرش و نیز تغییر روشهای کاری، رعایت این اصول را موجب افزایش راندمان کاری دانست.
امجدی همچنین، افزایش حس مسئولیت پذیری و بالابردن انگیزه کاری در بین کارکنان حوزه سیما، منظر و فضای سبز را در کسب درجات بالاتر مورد تاکید قرار داد که فضایی سبز مطلوب را به شهر عزیزمان تبریز به ارمغان می آورد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد ماهانه شرکت‌های فضای سبز تبریز و تجلیل از زحمات عوامل نظارتی ، کارشناسی و سرپرستی شرکت‌های برتر را در افزایش راندمان کاری حوزه فضای سبز موثر خواند که موجب افزایش انگیزه کاری در بین سایر شرکتها نیز خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مراسم از ناظرین عالی و مقیم ، سرپرستان و کارشناسان شرکت‌های فضای سبز مناطق ۱ و ۸ که در ارزیابی فروردین ماه حائز رتبه خیلی خوب بودند از سوی اکبر امجدی تجلیل به عمل آمد.