با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تبریز :فاز اول بازارچه عرضه میوه و تره‌بار و محصولات کشاورزی اندیشه، با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و معاونان شهردار، با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲۰۰مترمربع به بهره‌برداری رسید.
با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تبریز :فاز اول بازارچه عرضه میوه و تره‌بار و محصولات کشاورزی اندیشه، با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و معاونان شهردار، با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲۰۰مترمربع به بهره‌برداری رسید.

افتتاح بازارچه اندیشه از لنز دوربین

افتتاح بازارچه اندیشه از لنز دوربین