رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی: خروجی دوره های آموزشی ایجاد و تسریع خدمات بهینه باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی: خروجی دوره های آموزشی ایجاد و تسریع خدمات بهینه باشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بازخورد و خروجی دوره های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید ایجاد، تسهیل و تسریع خدمات بهینه باشد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، محمد فرشکاران ظهر امروز در جلسه کارگروه آپفن استان بر لزوم تغییر رویکردهای آموزشی تاکید […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بازخورد و خروجی دوره های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید ایجاد، تسهیل و تسریع خدمات بهینه باشد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، محمد فرشکاران ظهر امروز در جلسه کارگروه آپفن استان بر لزوم تغییر رویکردهای آموزشی تاکید و اظهار کرد: معمولا هر تغییری با حواشی، موانع و مقاومت هایی که از سر عادت رخ می‌دهد مواجه است که در بسیاری مواقع این عادت ها جامعه را به بن بست می‌کشاند.
وی افزود: رفتارها و سکنات آموزشی و پژوهشی ما در گذشته نتوانسته تحولات و تسهیل‌گری های مورد انتظار را ایجاد کند که این امر نشان می دهد یک جای کار می لنگد و اشکالات مهمی در این عرصه وجود دارد که باید رفع شود.
فرشکاران تصریح کرد: اگر در بستر سلامت اداری پیامدهای منفی بروز می کند حاکی از این است که آموزش ها و پژوهش های ما فاقد فرایندشناسی و بهبودبخشی در بطن خود بوده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: لازم است رویکرد تغییر را با بهره گیری از حوزه دانش، نوآوری، آموزش و برگزاری ورک شاپ های خاص ایجاد کنیم تا این تغییرات در جهت خدمت و ملموس باشد.
وی خاطرنشان ساخت: آموزش ها باید فهم عامه کارکنان را در نظر بگیرد و از متدهای علمی بهره مند شود تا بتواند ما را از وضعیت روندی و روزمره گذشته که موروث دار آن هستیم خارج کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: در آموزش باید به نگاه های نو بها داده شود و بازخورد و خروجی دوره های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد، تسهیل و تسریع خدمات بهینه باشد.
در این جلسه مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ارائه گزارش عملکرد آموزش های ضمن خدمت مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
رقیه فرید به مواردی مثل سطوح چهارگانه اثربخشی دوره های آموزشی، اقدامات کیفی سازی و ارتقاء اثربخشی، نظارت بر حسن اجرا و آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت و اقدامات برتر در حوزه آموزش اشاره کرد.