برگزاری اولین رویداد دانش‌بنیان در حوزه امنیت غذایی و تولید محصول سالم در شهرستان جلفا
برگزاری اولین رویداد دانش‌بنیان در حوزه امنیت غذایی و تولید محصول سالم در شهرستان جلفا

اولین رویداد دانش‌بنیان در حوزه امنیت غذایی و تولید محصول سالم با هدف تولید زنبور تریکوگراما برای مبارزه بیولوژیک با آفات انار در شهرستان جلفا برگزار شد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، رضا عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا اظهار داشت: در سالی که بنام سال تولید، دانش‌بنیان و […]


اولین رویداد دانش‌بنیان در حوزه امنیت غذایی و تولید محصول سالم با هدف تولید زنبور تریکوگراما برای مبارزه بیولوژیک با آفات انار در شهرستان جلفا برگزار شد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، رضا عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا اظهار داشت: در سالی که بنام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مزین گشته، کشاورزی دانش‌بنیان و گرایش به کاربرد فناوریهای نوین در حوزه تولید محصولات کشاورزی و دامی حرکتی اقتدارانه به ‌منظور تولید و امنیت غذایی است در همین راستا حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید محصول سالم از سیاست‌های اولویت‌دار وزارت جهاد کشاورزی است که در این راستا پرورش زنبور تریکوگراما توسط بخش خصوصی در انسکتاریوم سیه‌رود تولید و برای کنترل بیولوژیک با کرم گلوگاه انار در باغات انار به‌منظور تولید محصول انار سالم و ارگانیک رهاسازی شد.
این مراسم، یک همکاری مشترک میان اداره ترویج و حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان جلفا و شرکت فنی مهندسی مشاوره‌ای ۲۴۷۰ سهند جلفا است که با استقبال بهره‌برداران و باغداران روستای کردشت در بخش سیه‌رود شهرستان جلفا همراه بود.
در ادامه این مراسم برنامه کارگاه آموزشی تولید محصول ارگانیک و استاندارد و سالم و نحوه مبارزه با آفات درختان انار با تدریس مسئول حفظ نباتات برگزار شد.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان