در نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه مطرح شد:/شیوه های نوین کشاورزی و علمی در اصلاح الگوی کشت با ایجاد ارزش افزوده برای کشاورز عملی می شوند/لزوم اجرای مستمر طرح های اصلاح الگوی کشت در زمینهای زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
در نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه مطرح شد:/شیوه های نوین کشاورزی و علمی در اصلاح الگوی کشت با ایجاد ارزش افزوده برای کشاورز عملی می شوند/لزوم اجرای مستمر طرح های اصلاح الگوی کشت در زمینهای زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: روشهای علمی اصلاح الگوی کشت و شیوه های نوین کشاورزی در تمامی اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه زمانی اجرایی می شوند که ارزش افزوده برای کشاورز ایجاد نمایند.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه […]


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: روشهای علمی اصلاح الگوی کشت و شیوه های نوین کشاورزی در تمامی اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه زمانی اجرایی می شوند که ارزش افزوده برای کشاورز ایجاد نمایند.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت، ایجاد سامانه های نوین آبیاری و مکانیزاسیون اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: سالانه اعتبارات محدودی برای ترویج الگوی کشت جدید و کم آب بر، اجرای سیستم های نوین آبیاری و مکانیزاسیون زمین های کشاورزی تخصیص داده می شود که جهت اجرای مزارع و طرح های الگویی در این حوضه می باشند که لازم است این امر به کل سطح حوضه دریاچه تسری یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اگر بخواهیم کاری برای دریاچه ارومیه انجام بدهیم باید پروژه هایی طراحی شود که اجرای آنها برای کشاورز ارزش افزوده ایجاد و مزیت نسبی بالایی نسبت به سایر روشها داشته باشد.
وی با اشاره به موفقیت طرح سرشاخه کاری درختان گردو در جلب نظر کشاورزان و بهره برداران تصریح کرد: چنانچه طرح پیشنهادی از سوی سازمان موجب افزایش محصول و بازده اراضی کشاورزی شده و ارزش افزوده برای کشاورز داشته باشد، طرح به خودی خود از سوی بخش خصوصی و کشاورزان در سطح وسیع اجرا خواهد شد و نیازی به اعتبارات دولتی نخواهد داشت و تنها در این صورت است که خواهیم توانست برای احیای دریاچه ارومیه قدمی موثر برداریم.
فتحی با تاکید بر لزوم بهره گیری از روش های علمی و نوین در کشاورزی و ضرورت معرفی طرح های موفق در بخش کشاورزی گفت: عدم توجه به مباحث علمی و شیوه های کارآمد کشاورزی باعث شکست طرح های ترویج می شود و هرموقع طرح های ترویج و اصلاح برای کشاورز ایجاد ارزش افزوده نماید، این طرح ها به سرعت تسری یافته و کشاورزان از آن طرح الگوبرداری خواهند کرد که در این صورت هدف سازمان از اجرای طرح های الگویی محقق می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اگر بخواهیم با کاهش ۴۰ درصدی منابع آبی تخصیص یافته از سوی آب منطقه ای استان اراضی کشاورزی را طوری مدیریت کنیم که کشاورز و بهره بردار با کاهش محصول و درآمد مواجه نشود، باید از روش های علمی و شیوه های نوین کشاورزی استفاده کنیم.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رصد و پایش زمینهای کشاورزی اصلاح شده از سوی کارشناسان کشاورزی ضرورت دارد گفت: طرح های اصلاح الگوی کشت باید به صورت مستمر در زمینهای زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شود و کارشناسان کشاورزی استان موظف هستند در راستای ذخیره سالانه آب برای رهاسازی به سمت دریاچه ارومیه، به صورت مستمر بر تداوم اجرای طرح های اصلاح الگوی کشت نظارت کنند.
وی در پایان بر لزوم استفاده از نقشه های کاداستر در مستندسازی زمینهای اصلاح شده تاکید کرده و افزود: کارشناسان کشاورزی باید بتوانند مشخصات اراضی کشاورزی اصلاح شده را بر اساس سیستم مختصات جهانی ( UTM ) ثبت و نمایش بدهند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان