دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در گردهمایی دبیران دستگاههای اجرای گفت ضعف عملکرد ادارات باعث بدبینی مردم میشود
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در گردهمایی دبیران دستگاههای اجرای گفت ضعف عملکرد ادارات باعث بدبینی مردم میشود

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن نستوهی که در گردهمایی دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان بر ضرورت توجه ادارات به مسئله امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن نستوهی که در گردهمایی دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان بر ضرورت توجه ادارات به مسئله امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود دستگاههای اجرایی پیشانی نظامند و ضعف در عملکرد ادارات باعث بدبینی مردم می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در ادامه با تشریح وظایف شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات ، احصاء معروفات و منکرات را در دستگاههای اجرایی خواستار شد و توجه به قانون را در ادارات به عنوان معروف برشمرد و به توجه ویژه کارکنان نسبت به آن اشاره کرد.

وی افزود بر همه مدیران واجب است تا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مطالعه نموده و با آن آشنا شوند و دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر نیز باید نسبت به این قانون از آگاهی لازم برخوردار بوده و بر رعایت و اجرای آن اقدام نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین نستوهی در ادامه با اشاره به اولویت های فعلی ستاد مبنی بر آموزش امر به معروف و نهی از منکر صحیح به آمرین و ناهیان و حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر می باشد به ماده ۹ قانون حمایت تاکید کرده و گفت هر جا آمر به معروف مورد غضب مدیری واقع شد ستاد امر به معروف و نهی از منکر آن را مصداق منکر دانسته و از آمربه معروف و ناهی از منکر با تمام توان دفاع خواهد کرد

در پایان این گردهمایی از دبیران ۳دستگاه برتر که عملکرد مناسبی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داشتند توسط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مورد تجلیل قرار گرفتند.