تفویض اختیارات به سازمان جهاد کشاورزی استان ها در جهت تسهیل و تسریع امور
تفویض اختیارات به سازمان جهاد کشاورزی استان ها در جهت تسهیل و تسریع امور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تفویض اختیارات به سازمان جهاد کشاورزی استان ها وعده وزیرمحترم کشاورزی در شروع کار خود بود که خوشبختانه با شهامت و جسارت عملی شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان در خصوص لیست اختیارات تفویض شده به استانها […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تفویض اختیارات به سازمان جهاد کشاورزی استان ها وعده وزیرمحترم کشاورزی در شروع کار خود بود که خوشبختانه با شهامت و جسارت عملی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان در خصوص لیست اختیارات تفویض شده به استانها گفت: این اختیارات و وظایف سابقا در ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد و حالا که مقرر شده است به استانها تفویض شود باید دستورالعملی براساس ظرفیت های استان برای اجرای آنها آماده شود.
وی ادامه داد: مدیران استانی چنانچه وظایف و امورات دیگری را مدنظر دارند که قابل تفویض به استان بوده و می تواند زمینه تسهیل و تسریع امور را مهیا نماید، اعلام نمایند تا به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصمیم گیری در برخی موارد مانند خرید تضمینی را نیز قابل تفویض به استانها دانسته و افزود: از آنجا که سازمانهای متناظر در استانها نیز حضور دارند و تصمیم گیری در خصوص خرید تضمینی نیازمند سرعت عمل، توانایی تصمیمگیری آنی و اشراف به استان است، این وظیفه نیز قابل تفویض به استانها می باشد.
وی افزود: حالا باید وظایفی که امکان پذیر است را به شهرستانها تفویض نماییم و با اعتماد به آنها این امکان را برای مردم مهیا نماییم که با صرف کمترین مسافت بتوانند بیشترین میزان خدمات ممکن را دریافت نمایند.
فتحی با اشاره به اینکه در آستانه فرا رسیدن هفته دولت هستیم، یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی داشته و گفت: امروز دولت به امیدآفرینی در جامعه تاکید دارد و رئیس جمهور محترم، وزیر محترم کشاورزی و استاندار محترم آذربایجان شرقی نیز در خصوص انتشار اخبار خدمات سازنده و مثبت انجام شده در جامعه تاکید داشته اند تا یک فضای مثبت در جامعه ایجاد شده و مردم آن را درک نمایند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از همه سازمانهای تابعه خواست در خصوص امیدآفرینی در جامعه مشارکت نموده با انعکاس خبرهای خوب در همه حوزه ها از قبیل افزایش تولید، نظارت بر بازار، افزایش خرید تضمینی، مکانیزاسیون و …. به بهبود فضای روانی جامعه کمک کنند.
فتحی ادامه داد: برداشت و خرید تضمینی گندم در استانهای گرمسیری خاتمه یافته و به این علت که در استانهای سردسیری مانند آذربایجان شرقی که فصل برداشت گندم دیرتر آغاز می شود، منابع در دسترس کمتری برای پرداخت سریع مطالبات گندمگاران وجود دارد که البته در این خصوص رایزنی ها و پیگیریهای لازم انجام شده است و معاون اول محترم رئیس جمهور وعده تامین منابع لازم در این خصوص را داده اند که بخشی از منابع نیز در دسترس سازمان قرار گرفته و مابقی آن نیز به زودی در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان در زمینه خرید کلزا، گفت: باید مطالبات کشاورزان در اسرع وقت پرداخت شود تا اعتماد به دولت حفظ شده و آنها نیز بتوانند امورات خود را سپری نمایند.
فتحی در پایان سخنان خود به اجرای رفع تداخل اراضی و تهیه نقشه کاداستر اشاره نموده و گفت: از آنجا که سازمانهای مربوطه تاکید دارند ظرف ۲ سال باید این کار انجام شود، ضروریست تا با تلاش شبانه روزی و همت مضاعف، عملکرد استان در این خصوص ارتقا یابد تا در زمان مقرر، رفع تداخل ارضی و تهیه نقشه کاداستر در استان عملیاتی شود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان