پیام تبریک مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بمناسبت هفته تعاون شهریور ۱۴۰۱
پیام تبریک مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بمناسبت هفته تعاون شهریور ۱۴۰۱

به گزارش صدای آناک،رسالت بزرگ تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی وپیشگیری از تمرکز ثروت در دست گروه وطبقه ای خاص ومردمی سازی اقتصاد جز با اهمیت دادن وتقویت بخش تعاون بدست نمی آید .براین اساس ایفای نقش موءثر بخش تعاون در دستیابی به عدالت اجتماعی ،رفاه ،فرصتهای برابر ،توزیع متناسب درآمد ودستیابی به اشتغال کامل مورد […]

به گزارش صدای آناک،رسالت بزرگ تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی وپیشگیری از تمرکز ثروت در دست گروه وطبقه ای خاص ومردمی سازی اقتصاد جز با اهمیت دادن وتقویت بخش تعاون بدست نمی آید .براین اساس ایفای نقش موءثر بخش تعاون در دستیابی به عدالت اجتماعی ،رفاه ،فرصتهای برابر ،توزیع متناسب درآمد ودستیابی به اشتغال کامل مورد تاکید قرار گرفته است .حال که بستر حضور تعاونگران در ابعاد مختلف اقتصادی واجتماعی در حال تثبیت وتقویت است یقینا آنچه در این میان ازاهمیت خاصی برخوردار است تعامل ومشارکت هماهنگ بین اقشار مختلف جامعه ،امکان فعال ساختن ظر فیتهای بالقوه واستفاده مطلوب از فرصتها برای بهره وری در عرصه های گوناگون وشکوفایی استعدادهای ملی ومنطقه ای است. خلاقیت ، نوآوری وتلاش ویژه تشکلهای تعاونی وعزم جدی آنها در توسعه بخش تعاون که خود زمینه ساز اشتغالزایی وکارآفرینی خواهد بود موجبات رشد اقتصاد توام با عدالت اجتماعی را در کشور فراهم خواهد کرد این جانب ضمن تبریک هفته تعاون از زحمات ودلسوزیهای انجام یافته در استان برای پویایی ووالایی بخش تعاون بخصوص از مدیران ،بازرسان وسایر تعاونگران محترم تشکر نموده واز خداوند متعال توفیق تلاش وخدمت رسانی در بخش تعاون را مسئلت می نمایم وامیدوارم همه خادمان کشور بخصوص تعاونگران سخت کوش فرصتها را غنیمت شمرده به فضل الهی در سایه برکات جمهوری اسلامی در جهت رشد وشکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان  به اهداف ونتایج ترسیم شده دست یابیم .

                                                                                             حسین فتحی

                                                                       مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی