تقدیر شرکت های تعاونی آبران میانه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
تقدیر شرکت های تعاونی آبران میانه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در توسعه شبکه آبیاری و زهکشی سد آیدوغموش شهرستان میانه تجلیل شد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، هیئت مدیره تعاونی آبران و شرکت‌های تعاونی آبران روستاهای قره بلاغ، کرامه، داش کسن و روستای زرنق شهرستان میانه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان […]

از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در توسعه شبکه آبیاری و زهکشی سد آیدوغموش شهرستان میانه تجلیل شد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، هیئت مدیره تعاونی آبران و شرکت‌های تعاونی آبران روستاهای قره بلاغ، کرامه، داش کسن و روستای زرنق شهرستان میانه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اهدای لوح تقدیری تجلیل و قدردانی کردند.
این لوح تقدیر به منظور سپاسگزاری از اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در عنایت و توجه به رشد و توسعه منطقه داشکسن شهرستان میانه و رشد و توسعه شبکه آبیاری و زهکشی سد آیدوغموش ( فاز ۲ واحد عمرانی اکرم آباد ) شهرستان میانه بوده است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان