برگزاری همایش کشت پاییزه و طرح جهش تولید در بخش خاروانای شهرستان ورزقان
برگزاری همایش کشت پاییزه و طرح جهش تولید در بخش خاروانای شهرستان ورزقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از برگزاری همایش کشت پاییزه و طرح جهش تولید در بخش خاروانای شهرستان ورزقان خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، سعید پورحیدر در حاشیه برگزاری همایش کشت پاییزه در بخش خاروانای شهرستان ورزقان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اهمیت طرح جش تولید […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از برگزاری همایش کشت پاییزه و طرح جهش تولید در بخش خاروانای شهرستان ورزقان خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، سعید پورحیدر در حاشیه برگزاری همایش کشت پاییزه در بخش خاروانای شهرستان ورزقان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اهمیت طرح جش تولید در دیمزارها و نقش آن در افزایش تولید گفت: این طرح که در دیمزارهای شهرستان ورزقان اجرا می شود نقش بسزایی در افزایش بهروری تولید در بخش کشاورزی به خصوص زراعت دیم دارد.
وی افزود: در سالزراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ طرح جهش تولید در دیمزارها در سطح ۳۱ هزار و ۳۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ورزقان اجرا خواهد شد که شامل محصولات غلات، حبوبات، نباتات علوفه ای ، دانه های روغنی و دارویی می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: در این طرح هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی با افزایش تولید در واحد سطح و آیش نگذاشتن زمین های کشاورزی با اجرای تناوب زراعی است که با اجرای روش های مناسب کاشت، داشت و برداشت حاصل می شود.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان در این طرح به جای آیش گذاشتن زمین های کشاورزی اقدام به کشت محصولاتی نظیر حبوبات، نباتات علوفه ای و گیاهان دارویی می کنند که هم نقش بسزایی در اصلاح و جلوگیری از فرسایش خاک دارد و هم تولید محصولات کشاورزی را افزایش می دهد.
پورحیدر گفت: جهت کشت پاییزه نهاده های کشاورزی از جمله انواع کود و بذور اصلاح شده خریداری و در انبارها موجود است و کشاورزان می توانند به موقع نسبت به کشت های پاییزه اقدام کنند .
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان