مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶ هزار لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶ هزار لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است

در ۶ ماهه ابتدایی سال ، با تأمین گاز بخش های صنعتی، ۳۶ هزار لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است.  به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: مدیر عامل این شرکت با اشاره به اهمیت گازرسانی در بخش های صنعتی گفت: با تأمین گاز بخش های […]


در ۶ ماهه ابتدایی سال ، با تأمین گاز بخش های صنعتی، ۳۶ هزار لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است. 

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: مدیر عامل این شرکت با اشاره به اهمیت گازرسانی در بخش های صنعتی گفت: با تأمین گاز بخش های صنعتی علاوه بر دسترسی سریع و کاهش هزینه های بخش های صنعتی در تأمین انرژی مصرفی، با کاهش مصرف سوخت زمینه حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی ها و حرکت به سمت سوی صنعت پاک فراهم می شود.
نادر کمالی با اشاره به یکی از مهم ترین طرح های اجرایی در تأمین گاز بخش های صنعتی افزود: با اجرای مصوبه شورای اقتصاد، از ۱ هزار ۲۷۶ واحد صنعتی مشمول طرح، تاکنون نزدیک رسانی گاز به  ۸۷۵ واحد انجام شده است.
وی تصریح کرد:در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۵ واحد صنعتی به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده است.
مدیر عامل خاطرنشان کرد: برای تأمین گاز واحدهای صنعتی در سال جاری، ۲۷ ایستگاه گازرسانی احداث شده است.