نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری‌سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می‌‌شود.
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری‌سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می‌‌شود.

دکتر میکائیل جمال پور رئیس زون صنایع نرم، هویت ساز و خلاق و سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی گفت:*به گزارش صدای آناک،نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری‌سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می‌‌شود.دکتر جمال پور از ثبت […]

دکتر میکائیل جمال پور رئیس زون صنایع نرم، هویت ساز و خلاق و سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی گفت:*
به گزارش صدای آناک،نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری‌سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می‌‌شود.
دکتر جمال پور از ثبت اولیه ۱۳۲ طرح فناورانه و ثبت نهایی ۸۶ عنوان طرح در زون صنایع نرم دهمین نمایشگاه رینوتکس تبریز خبر داد و افزود: ۳۳ درصد از طرح های ثبتی این زون توسط دانشگاه پیام نور ارائه شده است که از ۲۸ طرح ارائه شده توسط مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور؛ واحد آذرشهر با ۱۶ طرح، پیام نور بنیس با ۶ عنوان طرح، پیام نور مرکز تبریز با ۴ طرح و دانشگاه پیام نور هشترود با ۲ عنوان طرح حائز رتبه های اول تا چهارم تعداد طرح های ثبت نامی هستند.
لازم بذکر است زون صنایع نرم، هویت ساز و خلاق دهمین دوره نمایشگاه فناورانه ربع رشیدی، رشد ۴ برابرای تعداد ثبت طرحهای نهایی نسبت به ادوار گذشته زون را به خود اختصاص داده است.