دکتر عابدزاده سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه ربع رشیدی بازدید کرد
دکتر عابدزاده سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه ربع رشیدی بازدید کرد

به گزارش صدای آناک،شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عابدزاده، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و اعضای شورا پژوهشی و فناوری صبح روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. برخی از موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد: تحویل احکام شورای پژوهش، […]

به گزارش صدای آناک،شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عابدزاده، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و اعضای شورا پژوهشی و فناوری صبح روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

برخی از موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  1. تحویل احکام شورای پژوهش، فناوری و کارآفرینی به اعضای شورا؛
  2. ارائه گزارش شرکت در دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX)؛
  3. بررسی درخواست­­ برگزاری رویداد شتاب “صنایع هوشمند و نوآورانه” مرکز آموزش علمی­ کاربردی خانه کارگر تبریز؛
  4. بررسی درخواست­­ تاسیس مرکز نوآوری در حوزه پوشاک مرکز آموزش علمی ­کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز؛
  5. ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص رویداد شتاب پیش­رو با عنوان” بیستارت۱۴۰۱” در  مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی آذربایجان­شرقی؛