کسب بالاترین رای انتخابات جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی توسط حسین افتخاری
کسب بالاترین رای انتخابات جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی توسط حسین افتخاری

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی مشخص شدندبه گزارش صدای آناک: در این انتخابات که شرکت پرشور و گسترده و استقبال خوب اعضای انجمن ترتیب یافته بود، هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی آقایان حسین افتخاری، سلمان امیری تیکمه داش، عباسعلی رزمجو، جواد عابدین زاده مجارشین و […]

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی مشخص شدند
به گزارش صدای آناک: در این انتخابات که شرکت پرشور و گسترده و استقبال خوب اعضای انجمن ترتیب یافته بود، هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی آقایان حسین افتخاری، سلمان امیری تیکمه داش، عباسعلی رزمجو، جواد عابدین زاده مجارشین و رامین کریمی فر به عنوان اعضای اصلی و آقایان جواد قویدل و علیرضا منطقی به عنوان اعضای علی البدل و خانم سهیلا دوست خواه بعنوان بازرس اصلی و ناصر نویدی قوجان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، در این انتخابات در ابتدا گزارش عملکرد انجمن توسط امیری رئیس قبلی و گزارش دبیر و عضو هیات مدیره سابق انجمن توسط صمد نیکنام ارائه و سپس با انتخاب هیئت رئیسه مجمع ،جلسه رسمیت یافته و در یک فضای انتخاباتی سالم و رقابتی اعضای جدید هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند.
در این انتخابات مدیر منطقه شرکت فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی و کارشناسان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی و عکاسان و خبرنگاران استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.
شایان ذکر است: انجمن جایگاهداران سوخت استان آذربایجان شرقی یکی از تشکل‌های فعال، پویا و نمونه در سطح کشور می باشد که در جهت دفاع از حق و حقوق صنفی جایگاهداران بنزین، گاز و… فعالیت می نماید.