طی حکمی؛دکتر روحی سکاندار شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان(آهک هیدراته اهر) شد.
طی حکمی؛دکتر روحی سکاندار شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان(آهک هیدراته اهر) شد.

به گزارش صدای آناک،دکتر عباس زاده طی حکمی دکتر روحی را به عنوان مدیر شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان(آهک هیدراته اهر) معرفی نمود. دکتر روحی از فرهیختگان علمی و دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت می باشد. مدیر مجتمع مس سونگون همچنین از زحمات مهندس مالکی در مدت زمان حضورشان در مدیریت شرکت مولیبدن مس […]

به گزارش صدای آناک،دکتر عباس زاده طی حکمی دکتر روحی را به عنوان مدیر شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان(آهک هیدراته اهر) معرفی نمود.

دکتر روحی از فرهیختگان علمی و دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت می باشد.

مدیر مجتمع مس سونگون همچنین از زحمات مهندس مالکی در مدت زمان حضورشان در مدیریت شرکت مولیبدن مس آذربایجان تقدیر نموده و ضمن درخواست تمرکز بیشتر بر روی جایگاه معاونت طرح های توسعه مجتمع مس سونگون، برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.