افزایش مصرف روزانه آب در تبریز نسبت به سال گذشته / کلانشهر تبریز پایدارترین شهر استان و کشور از لحاظ تامین آب در تابستان ۱۴۰۱
افزایش مصرف روزانه آب در تبریز نسبت به سال گذشته / کلانشهر تبریز پایدارترین شهر استان و کشور از لحاظ تامین آب در تابستان ۱۴۰۱

به گزارش صدای آناک،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: مصرف آب کلانشهر تبریز با افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت سال گذشته از مرز ۱۵۵ میلیون متر مکعب عبور کرد.مهندس خانی افزود: منابع تامین کننده آب تبریز که از ۴ منبع خط آبرسانی زرینه رود ۵۰ درصد، خط آبرسانی نهند ۱۴ درصد، چاه […]

به گزارش صدای آناک،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: مصرف آب کلانشهر تبریز با افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت سال گذشته از مرز ۱۵۵ میلیون متر مکعب عبور کرد.مهندس خانی افزود: منابع تامین کننده آب تبریز که از ۴ منبع خط آبرسانی زرینه رود ۵۰ درصد، خط آبرسانی نهند ۱۴ درصد، چاه ها ( هروی، سعید آباد، قزلجه میدان) ۳۵ درصد و قنوات ۱ درصد تامین می شود که ۶۷ شهر با ۴ میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۷۳۴ روستا را پوشش می دهد.
وی ادامه داد: مصرف و افزایش دما دو مولفه موثر بر تامین آب هستند که روند کاهشی ذخایر مخازن را دربردارد؛ بنابراین باید موضوع مدیریت در مصرف را رعایت کرد تا بتوانیم از این خشکسالی عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تصریح کرد: با توجه به محدودیتی که در تامین منابع داریم باید استفاده بهینه از منابع و درست مصرف کردن را برنامه ریزی کنیم و به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم که مصرف آب شرب در راستای مصارف بهداشتی انجام شود.
مهندس خانی اظهار کرد: در سطح استان ۶۲ درصد مشترکین الگوی مصرف را رعایت و ۳۸ درصد رعایت نمی کنند
وی درخصوص مشترکین بد مصرف یعنی کسانی که بیش از الگوی مصرف آب استفاده می کند تاکید کرد: به آن ها تذکر داده می شود و در صورت عدم رعایت، میزان آب بهاء آن ها به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد و در صورت تکرار مراحل قانونی بعدی انجام خواهد شد تا در کنار یکدیگر از این شرایط خشکسالی و کمبود آب بتوانیم عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود: برای تامین آب پایدار سالانه در استان ۵۰ حلقه چاه و در شهرستان تبریز هم ۱۵ حلقه چاه حفر می شود که جزء برنامه های کوتاه مدت برای گذر از خشکسالی است اما راه حل دائمی و طولانی مدت انتقال آب ارس به دشت مرکزی تبریز است.