بازنگری فرآیندهای پیشگیری از اعتیاد
بازنگری فرآیندهای پیشگیری از اعتیاد

به گزارش صدای آناک،رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی کشور بازنگری فرآیندهای پیشگیری از اعتیاد را از اهداف برگزاری این دوره ی کشوری عنوان کرد. ماریت قازاریان در دوره آموزشی کشوری مرور و بازنگری برنامه های پیشگیری از اعتیاد، با تاکید بر لزوم مضاعف کردن تلاش ها در حوزه ی برنامه های پیشگیری از اعتیاد […]

به گزارش صدای آناک،رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی کشور بازنگری فرآیندهای پیشگیری از اعتیاد را از اهداف برگزاری این دوره ی کشوری عنوان کرد.

ماریت قازاریان در دوره آموزشی کشوری مرور و بازنگری برنامه های پیشگیری از اعتیاد، با تاکید بر لزوم مضاعف کردن تلاش ها در حوزه ی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در شرایط فعلی ابراز داشت: این دوره با حضور کارشناسان مسئول پیشگیری از اعتیاد سراسر کشور با هدف استفاده از تجربیات همکاران و بازنگری در فعالیت ها در صورت نیاز به اصلاح، در شهر تبریز برگزار شده است و امیدواریم در راستای بهبود برنامه ها گام های موثری برداشته شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن برنامه های پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: برنامه های پیشگیری از اعتیاد بهزیستی در سه سطح اجرا می شود که سطح اول همگانی، سطح دوم انتخابی، ویژه ی گروه های در معرض خطر و سطح سوم موردی، ویژه ی خاص می باشد و برنامه ریزی های سازمان بهزیستی نیز در این سطح تنظیم و اجرا می شود.
ضرورت توانمند سازی مداخله گر

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی بر ضرورت توانمند سازی تیم مداخله گر بهزیستی در امر پیشگیری از اعتیاد و آسیب های ناشی از آن تاکید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان ضمن تاکید بر اهمیت توانمند سازی افراد بهبود یافته گفت: در راستای اشتغال افراد بهبودیافته ۴۸۲ نفر از افراد مذکور آماده سازی شغلی شدند و ۸۷ نفر از آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار شده و ۲۸۳ نفر از بهبود یافتگان با اعطای تسهیلات خوداشتغالی جمعا به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال مشغول به کار شدند.

صحاف با خاطر نشان کردن اهمیت آشنایی با سیاست ها و برنامه های مدون پیشگیرانه گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۷۲ هزار نفر تحت پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد استان قرارگرفته و بیش از ۲ هزار نفر نیز برنامه های کاهش آسیب اعتیاد استان بهره مند شدند.