باحضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان:مقدمات برگزاری جشنواره بیست وچهارم
باحضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان:مقدمات برگزاری جشنواره بیست وچهارم

جلسه هماهنگی جشنواره بیست و چهارم برگزار شدجلسه ماهانه مجمع خیرین مدرسه ساز استان با حضور اعضای مجمع استانی برگزار گردید.به گزارش صدای آناک،فرهودی مدیرکل نوسازی مدارس استان از کلیه عوامل دخیل در برگزاری همایش تهران تقدیر وتشکر نموده وبر ادامه کار تا برپایی جشنواره ۲۴ تاکید کرد.وی در ادامه بر اهمیت هدایت خیرین درجهت […]

جلسه هماهنگی جشنواره بیست و چهارم برگزار شدجلسه ماهانه مجمع خیرین مدرسه ساز استان با حضور اعضای مجمع استانی برگزار گردید.
به گزارش صدای آناک،فرهودی مدیرکل نوسازی مدارس استان از کلیه عوامل دخیل در برگزاری همایش تهران تقدیر وتشکر نموده وبر ادامه کار تا برپایی جشنواره ۲۴ تاکید کرد.
وی در ادامه بر اهمیت هدایت خیرین درجهت احداث هنرستان در استان تاکید کرد وافزود با ساخت هنرستان مهارن آموزی دانش آموزان بالارفته وبازار کار رونق خواهد گرفت.
فرهودی بر ایجاد کارگروههای مختلف در مجمع خیرین اشاره کرده وخواست تا قضیه نامگذاری مدارس خیرین با اهمیت بیشتری رصد گردد تا موجب دلخوری ایشان نگردد.
فرهودی افزودبه غیر از نام شهید محلی که برروی مدرسه احداثی خیر باشد هیچ نام دیگری قانونی نبوده وباید با نظر خیر محترم نسبت به نامگذاری مدارس احداثی ایشان اقدام گردد.
درادامه جلالی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز اززحمات عوامل دخیل  در برگزاری همایش تهران تشکرنمود.
لازم به ذکر است بیست وچهارمین جشنواره خیرینم درسه ساز آذربایجان شرقی در ۱۵ آذرماه سالجاری در تبریز برگزار خواهدشد.