لزوم تخصیص بودجه فرا استانی برای آذربایجان شرقی
لزوم تخصیص بودجه فرا استانی برای آذربایجان شرقی

رئیس نظام پزشکی تبریز بر ضرورت تخصیص بودجه فرا استانی برای آذربایجان شرقی تاکید کرد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی، صادقی پور در مراسم تجلیل از پزشکان و موسسات درمانی طرف قراداد اداره کل با بیان این مطلب گفت: بیمه سلامت آذربایجان شرقی همیشه سرآمد بوده […]

رئیس نظام پزشکی تبریز بر ضرورت تخصیص بودجه فرا استانی برای آذربایجان شرقی تاکید کرد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی، صادقی پور در مراسم تجلیل از پزشکان و موسسات درمانی طرف قراداد اداره کل با بیان این مطلب گفت: بیمه سلامت آذربایجان شرقی همیشه سرآمد بوده است و استان ما به نوعی پاسخگوی نیاز درمانی منطقه شمالغرب است، بنابراین باید این مورد بررسی و انعکاس داده شود تا بر حسب میزان و وسعت خدمت، برای استان ما بودجه در نظر گرفته شود.  وی با تاکید بر اینکه منابع سلامت در کشور محدود بوده، در مقابل هزینه های درمان وسیع است، افزود: هیچ تناسبی بین منابع و هزینه ها وجود ندارد. به همین دلیل باید منابع به خوبی مدیریت شود.  صادقی پور با بیان این مطلب ادامه داد: از ادارات کل بیمه سلامت انتظار می رود تا با شناسایی خدمات واقعی و غیر واقعی، هزینه های تحمیلی غیر منطقی را کاهش داده و از سوی دیگر از خدمات واقعی و ضروری حمایت بیشتری انجام دهند.