برگزاری جلسه مشترک اداره کل استاندارد با انجمن آزمایشگاه های همکار استان
برگزاری جلسه مشترک اداره کل استاندارد با انجمن آزمایشگاه های همکار استان

به گزارش صدای آناک به نقل از اعلام روابط عمومی استاندارد آذربایجان شرقی، به منظور ارتباط و تعامل بیشتر بین آزمایشگاه های همکار و اداره کل استاندارد و کاهش مشکلات آزمایشگاه های همکار جلسه مشترک اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی و نمایندگان آزمایشگاه های همکار استان برگزار گردید. در این جلسه بر برگزاری دوره های […]

به گزارش صدای آناک به نقل از اعلام روابط عمومی استاندارد آذربایجان شرقی، به منظور ارتباط و تعامل بیشتر بین آزمایشگاه های همکار و اداره کل استاندارد و کاهش مشکلات آزمایشگاه های همکار جلسه مشترک اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی و نمایندگان آزمایشگاه های همکار استان برگزار گردید. در این جلسه بر برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران کنترل کیفی در زمینه کالیبراسیون و تحلیل نتایج آزمون تاکید شد. همچنین مقرر گردید دوره های آموزشی مورد نیاز برای آزمایشگاه های همکار احصا گردد و این دوره ها در اسرع وقت برگزار گردد.
دراین جلسه بابک بدلی سرپرست اداره کل استاندارد با بیان عدم وجود آزمایشگاه تعیین ماهیت کالا در استان آذربایجان شرقی و همچنین با توجه به وجود پتانسیل قوی در آزمایشگاه های استان خواستار تاسیس آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا، علی الخصوص در محل گمرکات استان شد.