مدیر مجتمع مس سونگون، طی حکمی آقای یونس فاتح را به عنوان مدیر عامل شرکت صنعتی-معدنی مولیبدن اذربایجان منصوب کرد
مدیر مجتمع مس سونگون، طی حکمی آقای یونس فاتح را به عنوان مدیر عامل شرکت صنعتی-معدنی مولیبدن اذربایجان منصوب کرد

به گزارش صدای آناک،اقای فاتح از مدیران خوشنام و باسابقه ی استانی ست که در کارنامه مدیریتی خود، فرماندار اسکو،مدیرکل اداره تعاون کار و رفاهِ اجتماعی ، قائم مقام کمیته امداد استان و همچنین مدیرعاملیِ سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز را دارد همچنین در پایان ، از زحمات سرپرست قبلی آقای محمد روحی تقدیر […]

به گزارش صدای آناک،اقای فاتح از مدیران خوشنام و باسابقه ی استانی ست که در کارنامه مدیریتی خود، فرماندار اسکو،مدیرکل اداره تعاون کار و رفاهِ اجتماعی ، قائم مقام کمیته امداد استان و همچنین مدیرعاملیِ سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز را دارد

همچنین در پایان ، از زحمات سرپرست قبلی آقای محمد روحی تقدیر و تشکر گردید خاطر نشان میسازد به علت عدم موافقت مبدا (دانشگاهِ پیام نورِ مرکز استان) امکان حضورِ قانونیِ نامبرده در شرکت صنعتی و معدنی مولیبدنِ آذربایجان مقدور نشد