شهردار تبریز خبر داد:برنامه‌ریزی برای جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در چهار سال آینده
شهردار تبریز خبر داد:برنامه‌ریزی برای جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در چهار سال آینده

شهردار تبریز گفت: تلاش می‌کنیم در چهار سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در تبریز انجام شود. به گزارش صدای آناک به نقل از شهریارنیوز،یعقوب هوشیار جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر لزوم زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌گذاران در تبریز، اظهار کرد: برای یک سال می‌خواهیم ۲۰ هزار میلیارد در […]

شهردار تبریز گفت: تلاش می‌کنیم در چهار سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در تبریز انجام شود.

به گزارش صدای آناک به نقل از شهریارنیوز،یعقوب هوشیار جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر لزوم زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌گذاران در تبریز، اظهار کرد: برای یک سال می‌خواهیم ۲۰ هزار میلیارد در این شهر سرمایه‌گذاری شود.

وی ادامه داد: سیاست مدیریت شهری جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری است.

شهردار تبریز تاکید کرد: نتیجه این سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال برای جوانان است و برای مثال در یکی از این سرمایه‌گذاری ها، ۷ هزار شغل ایجاد خواهد شد و این برای من از هر چیزی مهم است.