رزمایش روزحمل ونقل بدون حادثه درتبریز برگزارشد.
رزمایش روزحمل ونقل بدون حادثه درتبریز برگزارشد.

به گزارش صدای آناک،رزمایش روزحمل ونقل بدون حادثه باحضوردستگاههای ذیربط درارتقای ایمنی تردددربزرگراه شهیدکسایی تبریزبرگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درحاشیه این رزمایش که همزمان باروز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی برگزارشد بااشاره به اهمیت توجه دادن افکارعمومی به موضوع ایمنی و تقویت همکاری مردم درموضوع ایمنی راهها افزودبرگزاری برنامه های مختلف مربوط […]


به گزارش صدای آناک،رزمایش روزحمل ونقل بدون حادثه باحضوردستگاههای ذیربط درارتقای ایمنی تردددربزرگراه شهیدکسایی تبریزبرگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درحاشیه این رزمایش که همزمان باروز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی برگزارشد بااشاره به اهمیت توجه دادن افکارعمومی به موضوع ایمنی و تقویت همکاری مردم درموضوع ایمنی راهها افزودبرگزاری برنامه های مختلف مربوط به ارتقای ایمنی تردد دراین ایام باهدف افزایش آگاهی عمومی جامعه انجام می گیرد.اورجعلی علیزاده گفت با توجه به وظایف، نقش و جایگاه اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل عمومی بار و مسافروتامین ایمنی جاده ها اقدامات مختلف در حوزه ایمنی تردد این وسایل نقلیه انجام می گیرد. گفتنی است دراین رزمایش که مدیرکل مدیریت بحران استان نیزحضورداشت دستگاههای عمده حاضردرجاده ها شامل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای،پلیس راه،اورژانس وهلال احمرضمن حضورپررنگ درمحورهای مختلف استان هماهنگی ارگانهای مختلف درارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای راباشعارعزم ملی برای کاهش سوانح رانندگی به نمایش گذاشتند