اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت با پیوست رسانه ای میسر خواهد بود
اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت با پیوست رسانه ای میسر خواهد بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر لزوم پیوست رسانه ای طرح اصلاح الگوی کشت تاکید کرد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، اکبر فتحی در جلسه شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت با پیوست […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر لزوم پیوست رسانه ای طرح اصلاح الگوی کشت تاکید کرد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، اکبر فتحی در جلسه شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت با پیوست رسانه ای میسر خواهد بود افزود: رسانه ها نقش مهمی در اطلاع رسانی به بهره برداران و کشاورزان دارند و ما باید از این ظرفیت بهره ببریم.
وی ادامه داد: هر چقدر برای فرهنگسازی طرح اصلاح الگوی کشت از طریق رسانه ها اقدام شود این طرح موفق تر خواهد بود چرا که رسانه ها پل ارتباطی بین ما مسئولان و کشاورزان و بهره برداران هستند.
فتحی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی کشت تنها از دریچه فعالیت های ترویجی امکان پذیر است و رسانه ها مهم ترین ابزار برای اقدامات ترویجی هستند ادامه داد: رسانه ها با فرهنگسازی و آگاهی بخشی می توانند به سرعت بخشیدن اجرای این طرح کمک کنند.
وی اظهار کرد: رسانه ها در بسترسازی اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت نقش اصلی را دارند و می توانند با اقناع جامعه مخاطب این طرح به همراهی و همکاری آنها کمک کنند.
فتحی با اشاره به گستردگی مخاطبان طرح اصلاح الگوی کشت که شامل مهندسان، مروجان، کشاورزان، بهره برداران و سیاست گذاران و قانون گذاران است گفت: این گستردگی مخاطبان ایجاب می کند برای اطلاع رسانی، اقناع و آگاهی سازی و بالابردن درک و آگاهی از همه رسانه های موجود اعم از رسانه ملی، رسانه های مکتوب، فضای مجازی و … به صورت بهینه استفاده کنیم.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان