برگزاری جلسه حوزه پشتیبانی ومالی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی
برگزاری جلسه حوزه پشتیبانی ومالی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور معاون پشتیبانی،رییس امور مالی،کارشناسان امور مالی بنیاد مسکن استان ومسئولین پشتیبانی بنیاد مسکن استان ،جلسه بررسی مسائل ومشکلات حوزه پشتیبانی ومالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وشهرستانها درراستای ارائه راهکارهای مفید وبروز با اهداف تحقق بنیاد مسکن درسالن جلسه […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور معاون پشتیبانی،رییس امور مالی،کارشناسان امور مالی بنیاد مسکن استان ومسئولین پشتیبانی بنیاد مسکن استان ،جلسه بررسی مسائل ومشکلات حوزه پشتیبانی ومالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وشهرستانها درراستای ارائه راهکارهای مفید وبروز با اهداف تحقق بنیاد مسکن درسالن جلسه بنیاد مسکن استان برگزار وتصمیمات لازم اتخاذ شد.
درابتدای این جلسه آقای اصغر بالایی رییس امور مالی بنیاد مسکن استان گزارش مبسوطی از عملکرد کلی بنیاد مسکن درزمینه هزینه ودرآمد استان وشهرستانها به حضار ارئه نمود وخواستار تلاش بیشتر همکاران پشتیبانی درشهرستانها درزمینه امور مالی وبروز نمودن آمار وعملکرد را شد.
درادامه هریک از مسئولین پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستانها به نوبت کلیه مسائل ومشکلات شهرستان را درزمینه حوزه پشتیبانی ومالی درجلسه مطرح نموده وخواستار حمایت از مسئولین استان درهمه زمینه های مالی ورفاهی را شدند.
درادامه آقای حسن زاده معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان ضمن خیر مقدم به میهمانان طی سخنانی گفت: در دنیای امروز، سرمایه های انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند.
 وی افزود: پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن در این شرایط با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی کارشناسان خود در جهت ارتقاء کمی وکیفی، افزایش بهره وری، تسهیل و تسریع فرایندها و فعالیتهای جاری، گامهای مفید علمی و عملی برداشته و در این میان، توجه به حاکمیت ارزشهای اسلامی، کرامت و معیشت همکاران در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اولویت قرار دارد.
معاون پشتیبانی با بیان اینکه کار جهادی همیشه همراه با ایثار و از خودگذشتگی بوده است افزود : در شرایطی که محدودیت ها ی بودجه ای وجود دارد پرداختن به امور مردم علی الخصوص فعالیتهای این نهاد که بیشتر در حوزه روستایی بوده از قبیل اجرای طرح های عمرانی درروستاها، محرومیت زدایی و ایجاد سرپناه برای محرومان که قشر عمده ای از جامعه را تشکیل  می دهند و در عین حال رعایت آموزه های مالی و انضباط مالی کاری بزرگ است که با توجه به انتظارات مردم از بنیاد مسکن که به عنوان نهاد برخاسته از متن انقلاب است  در این عرصه پیشتاز باشد و تا کنون نیز این نهاد انقلابی در همین راستا عمل کرده است.