مس سونگون قلبِ تپنده اقتصاد استان است
مس سونگون قلبِ تپنده اقتصاد استان است

دکترمحمدی معاون محترم سیاسی-امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه پیگیری/مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و بررسی اقدامات صورت گرفته در مجتمع مس سونگون گفت؛ به گزارش صدای آناک از دکتر عباسزاده مدیر مجتمع مس سونگون به جهت پیگیری مصوبات و پیشرفت در انها ، تشکر میکنیم . زمانبندی در اجرای مصوبات امری ضروریست و مبناها […]

دکترمحمدی معاون محترم سیاسی-امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه پیگیری/مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و بررسی اقدامات صورت گرفته در مجتمع مس سونگون گفت؛

به گزارش صدای آناک از دکتر عباسزاده مدیر مجتمع مس سونگون به جهت پیگیری مصوبات و پیشرفت در انها ، تشکر میکنیم .

زمانبندی در اجرای مصوبات امری ضروریست و مبناها اصل! چرا که تمام حقوق دولتی، مالیات،مسئولیت اجتماعی و اعتبارات بانکی از روی همین مبنا تنظیم خواهد شد و با زمانبندی در اجرای پروژه ها به تحقق مصوبات ریاست محترم جمهوری در استان نزدیکتریم

هماهنگی بین دستگاهها پیشبرنده ی امور خصوصا در حوزه ی اقتصاد هست
لکن طوری نشود که دنبال تبصره ای باشیم که کاری صورت نگیرد!رفع موانع ، وظیفه ی همه ی ماست و استان و کشور اباد نخواهد شد مگر به همت همه ی ما !

استاندار محترم بصورت شبانه روزی در تلاش هستند و بیشترین وقتشان صرف امور اقتصادی و حوزه ی تولید هست چرا که این حوزه امنیت افرین هست ، هم اشتغال و هم اقتصاد هر دو ضامن امنیت هستند

اولین وظیفه ی همه ی ما کمک به اقتصاد و رونق تولید هست و در کنار ان تبیین اقدامات ، ارائه ی گزارشات و مستندات و شفاف سازی هست تا واقعیت تحریف نشود.