برگزاری کارگاه آموزشی تدوین استانداردهای بین المللی در دانشگاه مراغه
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین استانداردهای بین المللی در دانشگاه مراغه

به گزارش صدای آناک طبق تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد و دانشگاه مراغه، نخستین دوره آموزشی تدوین استاندارد های بین المللی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه مراغه برگزار گردید. سرپرست اداره کل استاندارد در این دوره با بیان نقش و اهمیت حضور اساتید و اعضای هیئت علمی در کمیته های […]

به گزارش صدای آناک طبق تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد و دانشگاه مراغه، نخستین دوره آموزشی تدوین استاندارد های بین المللی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه مراغه برگزار گردید. سرپرست اداره کل استاندارد در این دوره با بیان نقش و اهمیت حضور اساتید و اعضای هیئت علمی در کمیته های فنی و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در افزایش سطح کیفی و علمی استانداردهای بین المللی خواستار حضور موثر اساتید و شرکت در کمیته های متناظر بین المللی شد.
بابک بدلی در ادامه از واگذاری دو مورد TC61 و TC182 در حوزه پلیمر و ژئوتکنیک به دانشگاه مراغه خبر داد.