پروازهای هفتگی مسیر تبریز تهران و بالعکس از هفته پیش رو بازهم افزایش می یابد.
پروازهای هفتگی مسیر تبریز تهران و بالعکس از هفته پیش رو بازهم افزایش می یابد.

به گزارش صدای آناک،به گفته مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ، این پرواز روزهای دوشنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی معراج انجام میشود که طبق برنامه اعلام شده ، ساعت ۱۹ وارد فرودگاه تبریز میشود و یکساعت بعد به سمت تهران پرواز می کند.▫️رامین آذری گفت: در ماههای گذشته ، افزایش پرواز در مسیرهای پرتقاضا […]

به گزارش صدای آناک،به گفته مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ، این پرواز روزهای دوشنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی معراج انجام میشود که طبق برنامه اعلام شده ، ساعت ۱۹ وارد فرودگاه تبریز میشود و یکساعت بعد به سمت تهران پرواز می کند.
▫️رامین آذری گفت: در ماههای گذشته ، افزایش پرواز در مسیرهای پرتقاضا مخصوصا تهران یکی از برنامه های اصلی اداره کل فرودگاههای استان بوده است بطوریکه هم اکنون تعداد شرکتهای هواپیمایی که پروازهای فرودگاه تبریز در مسیر تهران را انجام میدهند به ۱۱ ایرلاین و بیش از ۱۰۰ پرواز در هفته رسیده است.