حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر رشت در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر رشت در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در این جلسه مهندس پرویز عباس مدیرعامل این شرکت ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از عملکرد، وضعیت حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی تبریز و مسایل و مشکلات این حوزه ارائه و به حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در این جلسه مهندس پرویز عباس مدیرعامل این شرکت ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از عملکرد، وضعیت حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی تبریز و مسایل و مشکلات این حوزه ارائه و به حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز بر توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اشاره کردند .به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در این جلسه مهندس پرویز عباس نژاد مدیرعامل این شرکت ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از عملکرد، وضعیت حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی تبریز و مسایل و مشکلات این حوزه ارائه و به حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز بر توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اشاره کردند . در ادامه این جلسه دکتر کارگرنیا ریاست شورای اسلامی شهر رشت ، مهندس رمضانی نائب رییس کمسیون توسعه پایدار شورا و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر رشت حضور داشتند،دکتر عباس نژاد رییس کمسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر رشت ضمن ابراز خرسندی از حضور در تبریز به بیان وضعیت حمل و نقل شهر رشت و برنامه ها و مشکلات این حوزه پرداخت. همچنین در این جلسه حاضران به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ها و مشکلات پرداختند و برهمکاری فیمابین و تبادل تجربیات تاکید شد. در پایان حاضزان از مرکز پیام و مرکز کنترل تعرفه هوشمند اتوبوسرانی تبریز بازدید کردند.