نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان باجمعی از بازنشستگان
نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان باجمعی از بازنشستگان

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان با تفاق آقای حسن زاده معاون پشتیبانی ومهندس خلیلی رییس اداره حراست، دریک نشست صمیمی با جمعی از بازنشستگان وپیشکسوتان بنیاد مسکن استان  درخصوص مسائل ومشکلات بازنشستگان به بحث وتبادل نظر پرداختند.مدیرکل بنیاد […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان با تفاق آقای حسن زاده معاون پشتیبانی ومهندس خلیلی رییس اداره حراست، دریک نشست صمیمی با جمعی از بازنشستگان وپیشکسوتان بنیاد مسکن استان  درخصوص مسائل ومشکلات بازنشستگان به بحث وتبادل نظر پرداختند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی دردیدارجمعی از بازنشستگان بنیاد مسکن استان، درآستانه شب یلدا اظهارداشت:با هفکری وهم اندیشی همه بازنشستگان که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، هرچند وقت دورهم جمع شوند و جلسات مستمر برپا نمایند تا احساس نکنند بنیاد با آنان یکباره قطع رابطه نموده است.
 مهندس سروری پیشنهاد  دادند این ارتباط تقویت شود تا از نظرات دلسوزانه، صادقانه، تجربیات وقابلیت های شما عزیزان بهره مند شویم وهمچنین در جریان گذران زندگی آنان نیز باشیم.
اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن استان، با تقدیر از مساعدت ها وهمکاری مدیرکل محترم در ایجاد امکانات  ودادن آجیل درآستانه شب یلدا جهت همکاری در تمامی زمینه ها اعلام آمادگی نمودند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با تشریح برخی از خدمات خود در طول نزدیک به ۳۳سال مدیریت براین دستگاه مهم تصریح کرد:به هرحال هر آمدنی را رفتنی است اما مهم چگونه رفتن است. بسیار خرسندیم که دراین مدت توانسته ایم با بهبود شاخص های مدیریت در بنیاد مسکن گامهای مثبتی برداریم.
درپایان این نشست مشکلات مهم واساسی بازنشستگان درهمه زمینه های رفاهی و…بررسی شده وقرارشد درصورت امکان خانواده های بازنشستگان که زحمات زیادی دربنیاد مسکن کشیده اند درهمه امکانات رفاهی بنیاد مسکن بهره مند بشوند .