ورزشکاران معلول تبریزی بر بام بوچیای ایران
ورزشکاران معلول تبریزی بر بام بوچیای ایران

به گزارش صدای آناک،علیرضا عنصرودی، قاسم ترکه داری، علیرضا زینالپور، میلاد اصلانی، رضا حضرتی بعنوان بازیکنان تیم استان آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری بوچیا حاضر شدند که علیرضا عنصرودی مقام دوم در کلاس BC۳، قاسم ترکداری مقام دوم در کلاس BC۴، علیرضا زینال پور مقام سوم مشترک در کلاس BC۳ را به خود اختصاص دادند. […]

به گزارش صدای آناک،علیرضا عنصرودی، قاسم ترکه داری، علیرضا زینالپور، میلاد اصلانی، رضا حضرتی بعنوان بازیکنان تیم استان آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری بوچیا حاضر شدند که علیرضا عنصرودی مقام دوم در کلاس BC۳، قاسم ترکداری مقام دوم در کلاس BC۴، علیرضا زینال پور مقام سوم مشترک در کلاس BC۳ را به خود اختصاص دادند.

تیم استان با کسب این مدال ها به مقام قهرمانی مسابقات رسید.
قبلا هم تیم بانوان با کسب مدال طلای خانم پریا پیری در کلاس bc۳ و خانم زهرا واحدی در کلاس bc۱ به مقام سوم نایل شده بود.
سرمربیگری این تیم را آقای مرتضی دیوباد بر عهده داشت و مربیگری تیم برعهده ناصر عنصرودی، سجاد محمد رضازاده و علیرضا یارپرور بود.