تقدیر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از رانندگان فداکار مسیر تندرو
تقدیر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از رانندگان فداکار مسیر تندرو

جاوید قربانیان و محمدرضا راخ رانندگان مسیر تندرو با مشاهده حریق خودرو سواری پژو نسبت به توقف اتوبوس و اطفاء حریق خودروی سواری با استفاده از چهار کپسول آتش خاموش کن موجود در اتوبوس ها اقدام کرده بودند. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه پرویز عباس نژاد […]

جاوید قربانیان و محمدرضا راخ رانندگان مسیر تندرو با مشاهده حریق خودرو سواری پژو نسبت به توقف اتوبوس و اطفاء حریق خودروی سواری با استفاده از چهار کپسول آتش خاموش کن موجود در اتوبوس ها اقدام کرده بودند.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه پرویز عباس نژاد مدیر عامل این شرکت از رانندگان فداکار مسیر تندرو که روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه در حوالی ایستگاه موزه آذربایجان با مشاهده حریق خودرو سواری پژو  نسبت به توقف اتوبوس و اطفاء حریق خودروی سواری با استفاده از چهار کپسول آتش خاموش کن موجود در اتوبوس ها اقدام کرده بودند با اهداء لوح و هدایا قدردانی کرد.
عباس نژاد در این دیدار فداکاری و احساس مسئولیت رانندگان فداکار مسیر تندرو،  آقایان جاوید قربانیان و محمدرضا راخ را ستود و از وظیفه شناسی و رفتار انسان دوستانه این رانندگان در قبال مردم  تشکر کرد.
وی در ادامه بر بهره گیری از نظرات رانندگان برای افزایش کمی و کیفی خدمات به شهروندان تاکید کرد.