برگزاری دومین دوره تدوین استاندارد بین المللی در دانشگاه مراغه
برگزاری دومین دوره تدوین استاندارد بین المللی در دانشگاه مراغه

به گزارش صدای آناک،دومین دوره آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی در دانشگاه مراغه توسط اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی برگزار گردید.سرپرست اداره کل استاندارد با تاکید بر نقش و اهمیت حضور اساتید دانشگاهی و نخبگان در افزایش سطح علمی، خواستار مشارکت بیشتر اساتید دانشگاه در کمیته های متناظر تدوین استانداردهای ملی و بین […]

به گزارش صدای آناک،دومین دوره آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی در دانشگاه مراغه توسط اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی برگزار گردید.
سرپرست اداره کل استاندارد با تاکید بر نقش و اهمیت حضور اساتید دانشگاهی و نخبگان در افزایش سطح علمی، خواستار مشارکت بیشتر اساتید دانشگاه در کمیته های متناظر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی شد. بابک بدلی با اشاره به وجود اساتید مجرب و سطح اول کشور در رشته شیمی و پلاستیک در دانشگاه مراغه افزود، حتما با فعالیت اساتید این رشته شاهد تدوین استانداردهای بین المللی در این زمینه خواهیم بود.