در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کار شرکت توزیع نیروی برق تبریز مطرح شد؛گسترش تعامل بین همکاران به‌منظور افزایش بهره‌وری شرکت
در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کار شرکت توزیع نیروی برق تبریز مطرح شد؛گسترش تعامل بین همکاران به‌منظور افزایش بهره‌وری شرکت

اعضای چهارمین دوره‌ شورای اسلامی کار بر ضرورت افزایش تعامل بین همکاران در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشترکین تاکید کردند. به‌گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کار شرکت، با حضور سعید ابراهیمیان؛ رئیس شورای اسلامی کار و سایر اعضا به میزبانی امور برق اندیشه […]

اعضای چهارمین دوره‌ شورای اسلامی کار بر ضرورت افزایش تعامل بین همکاران در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشترکین تاکید کردند.

به‌گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کار شرکت، با حضور سعید ابراهیمیان؛ رئیس شورای اسلامی کار و سایر اعضا به میزبانی امور برق اندیشه برگزار شد.

در این جلسه که با هدف گسترش تعامل بین همکاران از یکسو و ایجاد تعامل دوسویه بین کارکنان و مدیر عامل شرکت از سوی دیگر برگزار شده بود، تغییر آیین‌نامه انضباط کار و تدوین آیین‌نامه تشویقی برای همکاران، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

هم‌چنین پیشنهاداتی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و رفع برخی از مشکلات و دغدغه های معیشتی، درمانی، رفاهی و امور اداری پرسنل ارائه گردید.