فرهاد فرهودی مدیر کل نوسازی مدارس استان:روشنگری سدمقابل فتنه وفتنه گران میباشد
فرهاد فرهودی مدیر کل نوسازی مدارس استان:روشنگری سدمقابل فتنه وفتنه گران میباشد

به گزارش صدای آناک،فرهادفرهودی مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی در آستانه ۹دی روز بصیرت وروشنگری اشاره کرد:دشمنان امروز بیش از پیش در جهت مشتعل کردن شراره های فتنه در کشور هستندفرهادفرهودی مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی در آستانه ۹دی روز بصیرت وروشنگری اشاره کرد:دشمنان امروز بیش از پیش در جهت مشتعل کردن شراره […]

به گزارش صدای آناک،فرهادفرهودی مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی در آستانه ۹دی روز بصیرت وروشنگری اشاره کرد:دشمنان امروز بیش از پیش در جهت مشتعل کردن شراره های فتنه در کشور هستندفرهادفرهودی مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی در آستانه ۹دی روز بصیرت وروشنگری اشاره کرد:دشمنان امروز بیش از پیش در جهت مشتعل کردن شراره های فتنه در کشور هستند واین درحالی است که به قول رهبر معظم انقلاب:۹ دی یک نمونه‌ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه‌ی دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالحِ خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم ایران اینند.
وی درگفتگوبا روابط عمومی اداره کل ودر خطاب به همکاران وخانواده های ایشان افزود:امروز روشنگری وبصیرت آحاد مردم پتک ناامیدی رابرسر فتنه گران خواهدکوبید.
همچنین فرهودی بااشاره دوباره به پیامهای مقام معظم رهبری که آنهارافصل الخطاب شمرد گفت بنا بر گفته آن پیر مرشد:دشمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش کرده‌اند آن کسانی که فکر میکنند در این کشور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامیاند، یادشان رفته است که سالها است که هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه‌ی شهرهای این کشور، جمعیتهای عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون میآیند و «مرگ بر آمریکا» میگویند.
فرهودی در خاتمه سخنان خود اشاره نمود ۹دی همکاران نوسازی مدارس همپای سایر هم میهنان بصیر در تجمع این حماسه عظیم ویوم ا…شرکت خواهندنمود.