فراخوان تأسیس خانه های شبانه روزی نگهداری کودکان ونوجوانان
فراخوان تأسیس خانه های شبانه روزی نگهداری کودکان ونوجوانان

به گزارش صدای آناک،اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، به استناد اصول ۲۱و۲۹ قانون اساسی متولی رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر در نظر دارد ؛ خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست  وفاقد سرپرست موثر را در بخش خانه های کودکان ونوجوانان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از […]

به گزارش صدای آناک،اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، به استناد اصول ۲۱و۲۹ قانون اساسی متولی رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر در نظر دارد ؛ خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست  وفاقد سرپرست موثر را در بخش خانه های کودکان ونوجوانان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد.

اداره کل  بهزیستی استان آذربایجان شرقی، به استناد اصول ۲۱و۲۹ قانون اساسی متولی رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر در نظر دارد ؛ خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست  وفاقد سرپرست موثر را در بخش خانه های کودکان ونوجوانان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد.

بدین منظور از مؤسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل به منظور تأسیس و اداره مرکز شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست وفاقد سرپرست موثر دعوت به همکاری می نماید:

* مؤسسه خیریه متقاضی،می‌بایست دارای اهداف نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست وفاقد سرپرست موثرباشد .

* دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

* دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط آن را پذیرفته باشد.

کلیه مؤسسات غیردولتی  و واجد شرایط فوق می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به مدت یک ماه  به صورت حضوری درخواست خود را به اداره‌کل بهزیستی استان (معاونت مشارکت های مردمی)  به نشانی تبریز  چای کنار  جنب پارک مسافراداره کل بهزیستی استان ،طبقه اول ،معاونت مشارکت های مردمی  ارائه  نمایند.

شماره تماس  کارشناس  پاسخگو : نعیمه یوسفی ۳۶۵۵۶۷۵۷- ۳۶۵۵۶۷۶۳