تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه ابلاغی اداره کل استاندارد در طی ۹ ماه
تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه ابلاغی اداره کل استاندارد در طی ۹ ماه

به گزارش صدای آناک،در جلسه شورای استاندارد استان، سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان انجام ۲۹۲۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۸۵۲ مورد بازرسی از مراکز شهربازی، بیش از ۶۰۰۰ مورد نمونه برداری و آزمون از فرآورده‌های تولیدی استان، بیش از ۹۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تعداد ۷۳۰۰ مورد اظهارنامه صادرات، ۸۵۰۰ […]

به گزارش صدای آناک،در جلسه شورای استاندارد استان، سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان انجام ۲۹۲۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۸۵۲ مورد بازرسی از مراکز شهربازی، بیش از ۶۰۰۰ مورد نمونه برداری و آزمون از فرآورده‌های تولیدی استان، بیش از ۹۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تعداد ۷۳۰۰ مورد اظهارنامه صادرات، ۸۵۰۰ مورد اظهارنامه واردات، بیش از ۲۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه سوخت و ۳۱۰ مورد بازرسی از مراکز خدماتی از تحقق کامل برنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۱ در طی ۹ ماه خبر داد. بابک بدلی در ادامه از برنامه این اداره کل برای راه اندازی ۵ مورد آزمایشگاه تعیین ماهیت در گمرکات استان توسط اداره کل استاندارد خبر داد.
وی افزود با فعالیت این آزمایشگاه‌ها مدت زمان فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات استان کاهش خواهد