پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی با بکارگیری ظرفیت پنجره واحد زمین
پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی با بکارگیری ظرفیت پنجره واحد زمین

اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی عینیت یافته است به گزارش صدای آناک به نقل ازمرکز اطلاع رسانی سازمان […]

اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی عینیت یافته است

به گزارش صدای آناک به نقل ازمرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، روز دوشنبه تعدادی از مدیران و دست اندرکاران منابع طبیعی در حوزه زمین با نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و موضوع پایش هوشمند اراضی ملی و منابع طبیعی را در قالب پنجره واحد مورد بررسی قرار داده اند. 
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از  پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در برخی از استان‌های کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، به منظور مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و همچنین در راستای تبصره پنج  ماده ۲ ایین نامه استفاده از ظرفیت دانش بنیان مصوبه هیات دولت در ابتدای سال جاری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استفاده از ظرفیت پنجره واحد را در پایش هوشمند اراضی ملی در دستور کار قرار داده و در جلسه مزکور این مهم به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده است