مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، خبر داد:راه اندازی سامانه جامع تبلیغات‌ شهری از سال ۱۴۰۲
مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، خبر داد:راه اندازی سامانه جامع تبلیغات‌ شهری از سال ۱۴۰۲

مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از راه ‌اندازی سامانه جامع تبلیغات ‌شهری در سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش صدای آناک به نقل ازامور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، اکبر‌امجدی که در مراسم معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات شهری این سازمان سخن می‌گفت با ذکر این خبر، خاطر نشان […]

مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از راه ‌اندازی سامانه جامع تبلیغات ‌شهری در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازامور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، اکبر‌امجدی که در مراسم معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات شهری این سازمان سخن می‌گفت با ذکر این خبر، خاطر نشان کرد: در راستای ساماندهی وضعیت تابلوهای شهری و حذف زواید بصری در سطح شهر و نیز نظارت دقیق بر عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز در بحث تبلیغات، سامانه جامع تبلیغات شهری از سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

وی در این جلسه همچنین لحاظ ظرفیت اقتصادی شهر را در اجرای طرح جامع تبلیغات شهری مورد تاکید قرارداد و بر توزیع متوازن تابلوهای تبلیغاتی در مناطق دهگانه شهرداری تبریز تاکید کرد.
گفتنی است در این مراسم رحیم‌سیاهی طی حکمی از سوی مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات شهری این سازمان منصوب و معرفی شد.