تقدیر مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی
تقدیر مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی

به گزارش صدای آناک،در همایش مدیران فرودگاه‌های عامل حج ، حمیدرضا سیدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از رامین آذری مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی به جهت کسب مقام نخست فرودگاه تبریز در “طرح پایش کیفیت خدمات فرودگاهی” تقدیر کرد.فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در بهمن و اسفند […]

به گزارش صدای آناک،در همایش مدیران فرودگاه‌های عامل حج ، حمیدرضا سیدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از رامین آذری مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی به جهت کسب مقام نخست فرودگاه تبریز در “طرح پایش کیفیت خدمات فرودگاهی” تقدیر کرد.
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱ و برای دو بار پیاپی رتبه نخست ” طرح جامع نظر سنجی و پایش کیفیت خدمات فرودگاهی” را به خود اختصاص داده بود.