شرکت هواپیمایی پارس ایر پروازهای هفتگی خود در مسیر یزد از فرودگاه تبریز را آغاز می کند
شرکت هواپیمایی پارس ایر پروازهای هفتگی خود در مسیر یزد از فرودگاه تبریز را آغاز می کند

به گزارش صدای آناک،به گفته مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ، پرواز مسیر یزد پس از مدتی وقفه از هفته جاری آغاز می شود که طبق برنامه اعلام شده این پرواز روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته از فرودگاه تبریز انجام خواهد شد.رامین آذری گفت: این پرواز ساعت ۲۰:۴۵ از فرودگاه تبریز به سمت […]

به گزارش صدای آناک،به گفته مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ، پرواز مسیر یزد پس از مدتی وقفه از هفته جاری آغاز می شود که طبق برنامه اعلام شده این پرواز روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته از فرودگاه تبریز انجام خواهد شد.
رامین آذری گفت: این پرواز ساعت ۲۰:۴۵ از فرودگاه تبریز به سمت یزد پرواز خواهد کرد و ساعت ۲۳:۳۰ روزهای یکشنبه و پنج شنبه به فرودگاه تبریز باز خواهد گشت.