دانشگاه جامع علمی کاربردی دانش آموختگان کارآفرین ماهر تربیت می کند
دانشگاه جامع علمی کاربردی دانش آموختگان کارآفرین ماهر تربیت می کند

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانش آموختگان کارآفرین ماهر تربیت می کند. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی، تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از امکانات و تجهیزات کارگاهی مرکز […]

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانش آموختگان کارآفرین ماهر تربیت می کند.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی، تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از امکانات و تجهیزات کارگاهی مرکز آموزشی علمی کاربردی ماشین سازی تبریز بازدید کردند.

نماینده مردم شهرستان میانه، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید از امکانات و تجهیزات کارگاهی مرکز آموزشی علمی کاربردی ماشین سازی تبریز، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانش آموختگان کارآفرین تربیت می کند و نیاز است تا مجلس با ارائه بسته های حمایتی از فعالیت های این دانشگاه حمایت کند.

دکتر اسماعیلی افزود: در این مرکز آموزشی، دانش و صنعت عجین شده است و این موضوع نویدبخش این است که دانشجویان می توانند در حین تحصیل دانش خودشان را با صنعت هماهنگ کنند.

وی اظهار کرد: این مرکز آموزشی امکانات بسیارخوبی در راستای توانمندسازی دانشجویان دارد. نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی موجب خودکفایی کشور می شود چرا که با تولیدات بومی ما را از وابستگی به کشورهای خارجی بی نیاز می کند.

نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید مورد حمایت قرار گیرد تا در راستای خودکفایی جوانان ماهر برومند تحویل کشور اسلامی دهد.