اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر با راه‌اندازی ۵۰۰ طرح سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی
اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر با راه‌اندازی ۵۰۰ طرح سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به تحقق برنامه های هدفگذاری شده در بخش تولید گفت: از بین دو هزار و ۹۰۰ طرح در حال اجرا در استان، طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به منظور راه اندازی ۵۰۰ واحد در سال گذشته و ۵۰۰ واحد برای امسال هدفگذاری شده […]

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به تحقق برنامه های هدفگذاری شده در بخش تولید گفت: از بین دو هزار و ۹۰۰ طرح در حال اجرا در استان، طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به منظور راه اندازی ۵۰۰ واحد در سال گذشته و ۵۰۰ واحد برای امسال هدفگذاری شده بود که خوشبختانه تا پایان سال گذشته هدف گذاری انجام شده تحقق یافت و برای بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شد.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی؛ صابر پرنیان در گفتگو با برنامه افق توسعه از شبکه سهند با اشاره به حجم سرمایه گذاری نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان برای دو هزار و ۹۰۰ طرح در حال اجرا در استان افزود: پیش بینی اشتغالزایی برای راه اندازی این طرح ها ۴۳ هزار نفر بود که برای امسال نیز راه اندازی ۵۰۰ طرح هدفگذاری شده است.

وی با بیان این که اقدامات خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان انجام شده است، تاکید کرد: دو هزار جواز تاسیس جدید در شهرک های صنعتی صادر و ۶۰۰ زمین صنعتی برای شروع سرمایه گذاری ها در استان واگذار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تهیه اطلس سرمایه گذاری در تمام شهرستان های استان خبر داد و گفت: معرفی فرصت های سرمایه گذاری یکی از مهمترین برنامه های سازمان صمت استان است که بر این اساس با احصا ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری بستر مناسبی در این حوزه ایجاد شده است.