دومین شماره هفته نامه آناک منتشر شد
دومین شماره هفته نامه آناک منتشر شد

آنچه در این شماره میخوانید: با بی حجابینمی شود منتظرپیشرفت شد آمادگی منطقه آزاد ار برای مرمت و تقویت ابنیه تاریخی ارس دو بنای تاریخی آذربایجان شرقی به منظور واگذاری به مزایده گذاشته شد آغاز پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در محله احمد آباد و عناوین مهم دیگر مطالعه دانلود

آنچه در این شماره میخوانید:

  • با بی حجابینمی شود منتظرپیشرفت شد
  • آمادگی منطقه آزاد ار برای مرمت و تقویت ابنیه تاریخی ارس
  • دو بنای تاریخی آذربایجان شرقی به منظور واگذاری به مزایده گذاشته شد
  • آغاز پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در محله احمد آباد

و عناوین مهم دیگر

مطالعه

دانلود