سومین شماره هفته نامه آناک منتشر شد
سومین شماره هفته نامه آناک منتشر شد

آنچه در این شماره میخوانید: محموله بزرگ مس در مرند توقیف شد بازدید شهردار تبریز از پروژه میدان آذربایجان مراحل پایانی زیرسازی تعریض ورودی شهرک زعفرانیه توسط شهرداری منطقه ۲ برگزاری فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستان هریس برگزار شد و عناوین داغ خبری دیگر…. مطالعه دانلود

آنچه در این شماره میخوانید:

  • محموله بزرگ مس در مرند توقیف شد
  • بازدید شهردار تبریز از پروژه میدان آذربایجان
  • مراحل پایانی زیرسازی تعریض ورودی شهرک زعفرانیه توسط شهرداری منطقه ۲
  • برگزاری فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستان هریس برگزار شد

و عناوین داغ خبری دیگر….

مطالعه

دانلود