انتصاب معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان مرند
انتصاب معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان مرند

دکتر حسن فدایی متولد ۱۳۴۷ شهرستان جلفا تحصیلات : ۱- مهندسی صنایع غذایی ۲- فوق لیسانس علوم سیاسی ۳- دکترای روابط امور بین الملل – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرند سال ۷۹ – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی جلفا سال ۱۳۸۴ – مدرس دانشگاه پیام نور مرند سال ۷۹ – مدرس دانشگاه پیام نور جلفا سال […]

دکتر حسن فدایی متولد ۱۳۴۷ شهرستان جلفا
تحصیلات :
۱- مهندسی صنایع غذایی ۲- فوق لیسانس علوم سیاسی ۳- دکترای روابط امور بین الملل

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرند سال ۷۹
– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی جلفا سال ۱۳۸۴
– مدرس دانشگاه پیام نور مرند سال ۷۹
– مدرس دانشگاه پیام نور جلفا سال ۹۲
– مدیر اجرائی منطقه ویژه اقتصادی جلفا سال ۸۲
– مشاور عالی شهردار تبریز سال ۸۴
– رئیس شورای اسلامی شهر جلفا دوره اول از سال ۷۸ الی ۸۲
-رئیس شورای اسلامی شهر جلفا دوره چهارم از سال ۹۲الی۹۶
– مسئول بسیج اقتصادی شهرستان جلفا
– مسئول طرح های عمرانی فرمانداری جلفا
– رئیس شورای حل اختلاف منطقه آزاد ارس