واژگونی پراید در جاده عیش آباد مرند قربانی گرفت
واژگونی پراید در جاده عیش آباد مرند قربانی گرفت

ساعت ۲۱ دیشب ۲۰ آبان ماه در واژگونی پراید در راه روستای عیش آباد شهرستان مرند یک مرد ۶۵ ساله فوت و ۵ نفر مصدوم شدند. مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند گفتنی است خودرو پس از در آوردن مصدومین در آتش سوخت. همچنین ظهر دیروز در واژگونی پراید هاچ بک در حوالی یالدور […]

ساعت ۲۱ دیشب ۲۰ آبان ماه در واژگونی پراید در راه روستای عیش آباد شهرستان مرند یک مرد ۶۵ ساله فوت و ۵ نفر مصدوم شدند. مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند

گفتنی است خودرو پس از در آوردن مصدومین در آتش سوخت.

همچنین ظهر دیروز در واژگونی پراید هاچ بک در حوالی یالدور شهر مرند نیز یک نفر مصدوم شد.