اعطای لوح تقدیربه مسئول دفترنماینده ولی فقیه بنیاد مسکن زنجان
اعطای لوح تقدیربه مسئول دفترنماینده ولی فقیه بنیاد مسکن زنجان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اعطای لوح سپاسی اززحمات وتلاشهای به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اعطای لوح سپاسی اززحمات وتلاشهای ارزشمند حاج آقا مصطفوی مسئول […]

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اعطای لوح سپاسی اززحمات وتلاشهای
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اعطای لوح سپاسی اززحمات وتلاشهای ارزشمند حاج آقا مصطفوی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان درراستای مشاوره وهمفکری درپیشبرد روند پرونده حقوقی مجتمع یکصد و هفتاد واحدی مسکونی پروژه مسکن شهری آفتاب این بنیاد تقدیر وتشکر نمودند.